Baroniestraat 19
1079 PB Amsterdam

020-6708576info@kleinenco.nl

Kinderdagverblijf Amsterdam | Klein & co

Welkom bij kinderopvang Klein & Co

Kinderdagverblijf Amsterdam

Klein & Co biedt kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Met de avontuurlijke opvang van Klein & Co, ontdekken kinderen de wereld.

Rondleiding aanvragen

Bij ons staat de zorg voor uw kleintje voorop. We bieden uw kind een veilige, huiselijke, en vertrouwde omgeving waar ruimte is voor dagelijkse avonturen.

Ons vaste team van enthousiaste en gediplomeerde pedagogisch medewerkers staan iedere werkdag van 07:30 tot 18:30 uur klaar om uw kind op te vangen. De kinderdagverblijven van Klein & Co hebben een frisse maar warme uitstraling met een fijne tuin, waar uw kind zich direct thuis voelt.

Avontuurlijke opvang

Avontuurlijke opvang

kinderen ontdekken de wereld

Kleine groepen

Kleine groepen

voor kinderen tussen 0-4 jaar

Dagelijks warm eten

Dagelijks warm eten

geleverd door Moekes Maaltijd

Kinderdagverblijven in Amsterdam

Vestigingen van Klein & Co

Kinderdagverblijf
Rivierenbuurt

Kinderdagverblijf
Staatsliedenbuurt

De wereld ontdekken

Spelen, kijken en leren: dat is wat Klein & Co iedere dag biedt aan alle kinderen. Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig, enthousiast en creatief. Het zijn echte onderzoekers. Bij Klein & Co leert een kind door te ervaren, ontdekken en zich te vergelijken met anderen.

Op avontuur bij Klein & Co

Avonturen beleef je binnen en buiten. Klein & Co gaat op expeditie in de eigen ontdektuinen, in het park, op de markt, in Artis of in de speeltuin. We wandelen overal naartoe en ontdekken zo de wereld.

Meer informatie

Kinderopvang bij Klein & Co

Klein & Co is iedere werkdag geopend tussen 07:30 en 18:30 uur. Op de groep staan vaste pedagogisch medewerkers klaar om alle kinderen te ontvangen. De groepsdynamiek verschilt van dag tot dag. Dat kan komen door het weer, de groepssamenstelling of de activiteiten die er die dag gepland staan. Hier spelen we op in door een flexibele dagindeling te hanteren en zo aan de behoeften van de kinderen te voldoen. Lees meer…

Kindontwikkeling bij Klein & Co

Klein & Co heeft oog voor individuele kinderen in een groep. We werken met verticale groepen en peuterplusgroepen. In de verticale groepen worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We bieden voor alle leeftijden uitdagende en veilige speelruimtes. De peuterplusgroepen zijn zo ingericht dat activiteiten meer leer- en ontwikkelingsdimensies krijgen voor de specifieke doelgroep.

Meer informatie

Gezond eten en drinken

Bij Klein & Co vinden we gezonde voeding met verse producten erg belangrijk. Kinderen moeten op het juiste moment genoeg energie hebben om te kunnen groeien en natuurlijk om op avontuur te kunnen gaan. Vanaf 6 maanden kunnen kinderen bij ons warme maaltijden eten, bereid door Moekes Maaltijd. De maaltijden zijn per leeftijd aangepast, zodat ieder kind de juiste hoeveelheid en samenstelling krijgt.

Lees meer

Klein & Co is te vinden door de hele stad, met vestigingen in de volgende wijken:

Peuterplusgroepen bij Klein & Co

Als uw kindje 3 jaar oud is geworden, kunt u ervoor kiezen hem of haar te laten doorstromen naar de peuterplusgroep. Hier bereiden we kinderen spelenderwijs voor op de basisschool. Onze pedagogisch medewerkers stemmen alle activiteiten af op de beleving van kinderen, zodat ze uitgedaagd worden om de wereld te ontdekken. Onze nieuwste peuterplusgroep is Het Kompas aan de Jacob Catskade in Amsterdam West.

Lees alles over onze peuterplusgroepen

Persoonlijk kindvolgsysteem

De mentoren van de kinderen volgen de individuele ontwikkeling via het kindvolgsysteem van Klein & Co. Met regelmaat wordt deze voortgang besproken met de ouders. Mocht er een eventuele voorsprong of achterstand ontstaan in de ontwikkeling, dan heeft Klein & Co de mogelijkheid om intern of met externe partners extra ondersteuning te bieden.

Pedagogisch beleid

De visie van waaruit wij werken is terug te lezen in ons pedagogisch beleid. Het beleidsplan bestaat uit een algemeen deel en een locatiespecifiek deel. Onderstaand vindt u het algemene deel van het pedagogisch beleidsplan van Klein & Co. Het algemene én het locatiespecifieke deel zijn digitaal in te zien voor ouders en medewerkers in Flexkids.

Download het pedagogisch beleidspan

Werken bij Klein & Co

Het team van Klein & Co bestaat uit ondernemende en initiatiefrijke mensen die avontuur niet uit de weg gaan en het beste uit iedere dag willen halen voor de kinderen op de groep. Een goede sfeer en positieve mindset zijn daarvoor erg belangrijk. We organiseren met regelmaat teamuitjes om de band onderling te versterken.

Bekijk onze vacatures