Baroniestraat 19
1079 PB Amsterdam

020-6708576info@kleinenco.nl

Openingstijden en ouderbijdrage

Openingstijden en ouderbijdrage

Klein & Co is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:30 uur tot 18:30 uur. U kunt uw kind brengen tot 09:30 uur en ophalen vanaf 16:30 uur. Deze vaste tijden houden wij aan om de rust in de groep niet te verstoren. In geval van overmacht
zouden wij het fijn vinden als u ons even belt. Mocht uw kind ziek zijn of om een andere reden niet in staat zijn te komen, dan horen wij dat graag vóór 09:00 uur.

Klein & Co is veel meer dan alleen opvang. Binnen Klein & Co wordt er iedere dag gewerkt aan het creëren van een omgeving waarin zowel kinderen als pedagogisch medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. Als vestigingsmanager krijg ik er veel energie van om hier aan te kunnen bijdragen.Emma van der Ham- Vestingmanager

Klein & Co is tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten, tevens zijn wij op algemeen geldende feestdagen gesloten. U wordt hierover van te voren geïnformeerd door middel van een bericht op het bord.

Indien mogelijk kunnen we aanvragen voor veranderingen van dagen in behandeling nemen, deze dienen een maand van tevoren aan ons kenbaar gemaakt te worden. We kunnen niet garanderen dat gewenste veranderingen ook doorgevoerd worden, maar we zullen
uiteraard ons uiterste best doen om aan uw wensen tegemoet te komen.

Deze gegevens heeft u nodig om de toeslag van de Belastingdienst te berekenen en aan te vragen.

Vanaf 1 januari 2023 geldt de volgende tariefkaart:

Dagen per week Uren per maand Contracturen per jaar Tarief per uur Tarief per jaar Tarief per maand
1 46:45 uur 561 uur € 11,12 € 6.239,02 € 519,92
2 93:30 uur 1.122 uur € 11,12 € 12.478,04 € 1.039,84
3 140:15 uur 1.683 uur € 11,12 € 18.717,06 € 1.559,76
4 187:00 uur 2.244 uur € 11,12 € 24.956,09 € 2.079,67
5 233:45 uur 2.805 uur € 11,12 € 31.195,11 € 2.599,59
  • De prijzen zijn inclusief de kosten voor eten, drinken en luiers.
  • Klein & Co is 51 weken per jaar open, 11 uur per dag.

De overeengekomen bedragen worden doorbetaald tijdens feestdagen, vakantie en ziekte. Wij factureren vooraf, in maandelijkse vaste bedragen en uw factuur wordt gepubliceerd op uw persoonlijke website. Een maandfactuur wordt op de 25e van de
voorafgaande maand per automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. Bij in gebreke blijven van betalingen zijn wij genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen.