Baroniestraat 19
1079 PB Amsterdam

020-6708576info@kleinenco.nl

Peuterplusgroep

Peuterplusgroep

Klein & Co biedt kinderopvang in verticale groepen van nul tot vier jaar en vanaf drie jaar is er de mogelijkheid om door te stromen naar een peuterplusgroep. Ouders hebben de keuze om hun kind op de verticale groep te laten of om door te laten stromen naar de peuterplusgroep. Kinderen die al opvang afnemen bij een groep van Klein & Co hebben voorrang op een plek op de peuterplusgroep, op kinderen die nog niet bij Klein & Co opvang afnemen.

Ontwikkeling op de peuterplusgroep

De werkwijze op de peuterplusgroep is geïnspireerd op de ontwikkelingstheorieën van Lev Vygotsky. Kinderen leren door sociale processen in een sociale context. Kinderen leren door te spelen en te ontdekken. Bij Klein & Co wordt gekeken waar de peuter staat in de ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers sturen het spel zo dat er een uitdaging wordt gecreërd voor de peuter om zo een ‘zone van de naaste ontwikkeling’ te krijgen. Door goed te kijken naar het spel dat de kinderen spelen en vervolgens samen met de kinderen verder te spelen ontstaat er verdieping in het spel, een optimale omgeving om te leren en ontwikkelen.

Het beleid dat Klein & Co voert op de peuterplusgroep is gespecialiseert op de leeftijd van drie tot vier jaar. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij graag naar de het beleid.