Baroniestraat 19
1079 PB Amsterdam

020-6708576info@kleinenco.nl

Kindontwikkeling bij Klein & Co

Kindontwikkeling bij Klein & Co

Kindontwikkeling bij Klein & Co

De pedagogisch medewerkers zien verschillende kinderen en houden de ontwikkeling van ieder kind in de gaten. Ieder kind heeft een eigen mentor. Deze mentor is verantwoordelijk voor het volgen en het overdragen van kennis van de ontwikkeling van het kind. Het kan voorkomen dat een kind opvalt doordat het voor of achter loopt in de ontwikkeling of vanwege opvallend gedrag. Wanneer de pedagogisch medewerkers vermoedens hebben van een achterstand in de ontwikkeling of opvallend gedrag zien zal er samen met de vestigingsmanager en ouders een handelingsplan worden opgesteld. Voor het opstellen van een handelingsplan kan er externe hulp ingeschakeld worden. Klein & Co werkt hiervoor samen met het MOC ’t Kabouterhuis.

 

Klein & Co investeert in een huiselijke en vertrouwde plek voor de kinderen. Hiernaast wordt er geknutseld, voorgelezen, buiten gespeeld en veel geknuffeld.Ouders van de kleine Tijger