Baroniestraat 19
1079 PB Amsterdam

020-6708576info@kleinenco.nl

Kindontwikkeling bij Klein & Co

Kindontwikkeling bij Klein & Co

De pedagogisch medewerkers zien verschillende kinderen en houden de ontwikkeling van ieder kind in de gaten. Ieder kind heeft een eigen mentor. Deze mentor is verantwoordelijk voor het volgen en het overdragen van kennis van de ontwikkeling van het kind. Het kan voorkomen dat een kind opvalt doordat het voor of achter loopt in de ontwikkeling of vanwege opvallend gedrag. Wanneer de pedagogisch medewerkers vermoedens hebben van een achterstand in de ontwikkeling of opvallend gedrag zien zal er samen met de vestigingsmanager en ouders een handelingsplan worden opgesteld. Voor het opstellen van een handelingsplan kan er externe hulp ingeschakeld worden. Klein & Co werkt hiervoor samen met het MOC ’t Kabouterhuis.

 

Pedagogisch medewerkers die hun talenten inzetten om er iedere dag weer een avontuur van te maken, om de kinderen in hun eigen tempo de wereld te laten ontdekken.Angela Rijkers Pedagogisch coach

 

Baby’s, dreumesen en peuters

Al onze locaties hebben verticale groepen. Dat houdt in dat alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar welkom zijn op de groep. Daarnaast zijn er op enkele locaties ook peuterplusgroepen. Kinderen die (bijna) drie jaar zijn kunnen de overstap maken van een verticale groep naar de peuterplusgroep.

Klein & Co vindt het belangrijk om kinderen van verschillende leeftijden in één groep op te vangen. De ontwikkeling van jonge kinderen gaat in een sneltreinvaart en ieder kind doorloopt de ontwikkeling anders. Zo kan een kind een snellere motorische ontwikkeling hebben in vergelijking met de taal- en spraakontwikkeling, of andersom. In een verticale groep is de samenstelling en dus ook mate van ontwikkeling meer divers. Een kind heeft op deze manier meer mogelijkheden om te spelen met kinderen in verschillende ontwikkelingsfases. Voor Klein & Co een belangrijk aspect in de brede ontwikkeling van een kind.

Bij kinderen vanaf gemiddeld drie jaar zien wij een andere behoefte ontstaan. De ontwikkeling heeft al grote sprongen genomen en ze zijn klaar voor actie. De snelheid in het aanbieden van uitdagende spelsituaties mag omhoog. Vandaar dat Klein & Co ervoor heeft gekozen om peuterplusgroepen in te richten. Kinderen worden daar optimaal voorbereid voor de gang naar de basisschool.

 

Klein & Co investeert in een huiselijke en vertrouwde plek voor de kinderen. Hiernaast wordt er geknutseld, voorgelezen, buiten gespeeld en veel geknuffeld.Ouders van de kleine Tijger