Baroniestraat 19
1079 PB Amsterdam

020-6708576info@kleinenco.nl

Wet Kinderopvang – Veiligheid & Kwaliteit

Wet Kinderopvang – Veiligheid & Kwaliteit

Klein & Co volgt de Wet Kinderopvang [toevoegen hyperlink] ten aanzien van veiligheid, hygiëne en gezondheid. Daarvoor heeft iedere locatie een eigen Veiligheid & Gezondheidsbeleid. Dit beleidsplan heeft als doel de kinderen en medewerkers een veilige en gezonde werk, speel- en leefomgeving bieden, waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met eventuele ernstige gevolgen en het leren omgaan met kleine risico’s. Centraal staat hierin of de huidige manier van werken leidt tot een veilige en gezonde werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering. Om de risico’s in kaart te brengen voeren de pedagogisch medewerkers en de vestigingsmanagers met regelmaat een risico-inventarisatie uit, via ‘VeiligheidNL’. Het beleidsplan is voor medewerkers, stagiairs en ouders schriftelijk in te zien op de locatie in de beleidsmap. Medewerkers en stagiaires kunnen dit plan tevens ook digitaal inzien via het medewerkersportaal van Flexkids.

 

Met ons avonturenplan dagen wij elke dag niet alleen de kinderen uit, maar ook de pedagogisch medewerkers. Autonomie en eigenaarschap staat bij ons centraal wat maakt dat wij graag samen op ontdekking gaan.Esther Gooij – Vestigingsmanager