Baroniestraat 19
1079 PB Amsterdam

020-6708576info@kleinenco.nl

GGD inspectierapporten

GGD inspectierapporten

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Om deze kwaliteit te waarborgen, wordt toezicht gevoerd en waar nodig gehandhaafd. Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang staan daarom in het Landelijk Register Kinderopvang (afgekort: LRK).

In dit register zijn de meest recente inspectierapporten van alle locaties te vinden onder de naam Klein & Co.

Kijk hier voor de inspectierapporten.