Baroniestraat 19
1079 PB Amsterdam

020-6708576info@kleinenco.nl

Peuterplusgroepen bij Klein & Co 2017

Peuterplusgroepen bij Klein & Co 2017

Waarom doen we dit?

Klein & Co wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van peuters voor een optimale overgang naar de basisschool. De peuterplusgroep kent een ander dagprogramma dan de verticale groepen, de ruimte is anders ingericht en er zal gewerkt worden met methodes die specifiek ontwikkeld zijn voor peuters.

Welke keuzes zijn er?

Klein & Co zal naast de peuterplusgroepen ook opvang op verticale groepen blijven aanbieden. Als ouder heb je de keuze om op de verticale groep te blijven waarin het kind is gestart of om vanaf dat het kind drie jaar is de overstap te maken naar de peuterplusgroep. De keuze ligt altijd bij de ouder, Klein & Co faciliteert beide mogelijkheden.

Peuterplusbeleid bij Klein & Co

Op de peuterplusgroepen wordt opvang geboden aan kinderen van drie tot vier jaar volgens het peuterbeleid van Klein & Co, dit beleid vindt u hier.