Facebook Instagram

Veiligheid en hygiëne

Niets is belangrijker dan de veiligheid van uw kind. Bij Klein & Co laten we dan ook niets aan het toeval over. Alle vestigingen zijn beveiligd met deurcodes, er is een evacuatieplan aanwezig en er wordt regelmatig een brandoefeningen gedaan. Bij Klein & Co worden er ieder jaar verscheidene veiligheids- en gezondheidsfactoren in kaart gebracht en beoordeeld op basis van de methoden van Stichting Consument en Veiligheid en van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid: van een gezonde, hygiënische inrichting tot brandveiligheid en ontruimingsoefeningen. Deze zogenaamde risico-inventarisatie gaat uit van normen én van het (soms onvoorspelbare) gedrag van kinderen. Jaarlijks stelt de GGD vast of deze inventarisatie op de juiste wijze en volledig is uitgevoerd. De risico-inventarisaties en een afschrift van het inspectierapport van de GGD liggen bij het kinderverblijf ter inzage.
 
© Klein & Co 2020 | disclaimer