Baroniestraat 19
1079 PB Amsterdam

020-6708576info@kleinenco.nl

Kinderopvang bij Klein & Co

Kinderopvang bij Klein & Co

Klein & Co biedt kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Met de avontuurlijke opvang van Klein & Co, ontdekken kinderen de wereld. Kinderen zijn nieuwsgierig, leergierig, enthousiast en creatief: het zijn echte onderzoekers. Een kind leert door te ervaren, ontdekken en zich te vergelijken met anderen. Door kinderen de ruimte te geven om zelf op onderzoek uit te gaan ontplooien zij vele talenten en creëren hun eigen identiteit . Bij Klein & Co gaan wij uit van drie pedagogen: het kind, de volwassenen en de omgeving. Deze drie pedagogen zijn nodig voor een kind om zich te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen, om zo de interactie met anderen op te zoeken en hun belevingswereld te vergroten. Door de onderlinge verschillen tussen kinderen leren zij veel van elkaar, zij zijn elkaars eerste pedagoog. Kinderen spreken wel 100 talen en laten op verschillende manieren weten wat hen bezighoudt en wat zij nodig hebben. Kinderen zijn vaak zelf in staat een oplossing te vinden wanneer zij zich geaccepteerd en begrepen voelen. Dit alles stimuleert de zelfredzaamheid van het kind.

Ik vind het belangrijk om de kinderen iets mee te geven waar ze mogelijk voor de rest van hun leven iets aan hebben.Jessie Soeteman – Pedagogisch medewerker

Het avonturenplan

De eerste levensjaren van een kind zijn een cruciale fase voor de bredere, gezonde ontwikkeling in het leven van een kind. Zowel voor de lichamelijke, cognitieve als sociaal-emotionele

ontwikkeling geldt dat aanleg en omgeving van belang zijn. Het aanbieden van brede ervaringen aan jonge kinderen is belangrijk omdat het kind dan de eigen interesse(s) kan ontdekken. Klein & Co biedt deze brede ervaringen aan met behulp van het ‘Avonturenplan’. Een methode voor de pedagogisch professionals om te waarborgen dat zoveel mogelijk verschillende activiteiten worden aangeboden. Door ervaring breiden kinderen hun kennis en vaardigheden uit, wat vervolgens bijdraagt aan zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen leidt in veel gevallen tot een nog grotere interesse en motivatie om meer ervaring op te doen.

Thematisch werken

Bij Klein & Co werken wij vanuit de belevingswereld van de kinderen, hier sluit het thema van de groep op aan. De wereld wordt van buiten naar binnen gehaald. Enkele voorbeelden van thema’s zijn: de markt, de fietsenmaker, de pizzabakker of restaurant, op vakantie, mijn lichaam, (huis)dieren of in het bos. Vanuit het thema worden er georganiseerde activiteiten aangeboden door gebruik te maken van het avonturenplan. Het thema en daarbij horende avonturenplan zorgen ervoor dat de interessegebieden van de kinderen uitgebreid worden en het bevorderd de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast zorgen georganiseerde activiteiten voor positieve interactie tussen de kinderen onderling. De acht avonturen waar activiteiten bij bedacht worden zijn: natuur & omgeving, taal, muziek, kunst & cultuur, koken & voeding, sport & spel, getal & ruimte en experimenteren. Ieder avontuur stimuleert verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze avonturen sluiten aan bij het onderwerp van het thema en alledaagse situaties van thuis en de omgeving

Op stap met Klein & Co

Buiten spelen heeft op verschillende manieren positief effect op de ontwikkeling van kinderen en hun gezondheid. Kinderen ontwikkelen tijdens het buitenspelen op speelse wijze motorische en sociaal-emotionele vaardigheden. Zij leren ruimte, diepte, afstand en snelheid inschatten.  Buiten spelen geeft kinderen meer vrijheid dan binnen spelen, dit stimuleert zelfstandigheid en werkt stress verlagend. De omgeving is minder gestructureerd waardoor er gevarieerder spel gespeeld kan worden. Buiten kun je meer bewegen en meer geluid maken. Het is een plek waar een kind nieuwe ervaringen op kan doen. Een kind dat regelmatig buiten speelt, minimaal 30 tot 60 minuten per dag, slaapt en eet over het algemeen beter. Buiten spelen, de natuur in en op onderzoek uit gaan staat bij Klein & Co dan ook dagelijks op het programma.

Kindontwikkeling bij Klein & Co

De pedagogisch medewerkers zien verschillende kinderen en houden de ontwikkeling van ieder kind in de gaten. Ieder kind heeft een eigen mentor. Deze mentor is verantwoordelijk voor het volgen en het overdragen van kennis van de ontwikkeling van het kind. Het kan voorkomen dat een kind opvalt doordat het voor of achter loopt in de ontwikkeling of vanwege opvallend gedrag. Wanneer de pedagogisch medewerkers vermoedens hebben van een achterstand in de ontwikkeling of opvallend gedrag zien zal er samen met de vestigingsmanager en ouders een handelingsplan worden opgesteld. Voor het opstellen van een handelingsplan kan er externe hulp ingeschakeld worden. Klein & Co werkt hiervoor samen met het MOC ’t Kabouterhuis.

Baby’s, dreumesen en peuters.

Al onze locaties hebben verticale groepen. Dat houdt in dat alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar welkom zijn op de groep. Daarnaast zijn er op enkele locaties ook peuterplusgroepen. Kinderen die (bijna) drie jaar zijn kunnen de overstap maken van een verticale groep naar de peuterplusgroep.

Klein & Co vindt het belangrijk om kinderen van verschillende leeftijden in één groep op te vangen. De ontwikkeling van jonge kinderen gaat in een sneltreinvaart en ieder kind doorloopt de ontwikkeling anders. Zo kan een kind een snellere motorische ontwikkeling hebben in vergelijking met de taal- en spraakontwikkeling, of andersom. In een verticale groep is de samenstelling en dus ook mate van ontwikkeling meer divers. Een kind heeft op deze manier meer mogelijkheden om te spelen met kinderen in verschillende ontwikkelingsfases. Voor Klein & Co een belangrijk aspect in de brede ontwikkeling van een kind.

Bij kinderen vanaf gemiddeld drie jaar zien wij een andere behoefte ontstaan. De ontwikkeling heeft al grote sprongen genomen en ze zijn klaar voor actie. De snelheid in het aanbieden van uitdagende spelsituaties mag omhoog. Vandaar dat Klein & Co ervoor heeft gekozen om peuterplusgroepen in te richten. Kinderen worden daar optimaal voorbereid voor de gang naar de basisschool.